В ЕС ще има квота за жени на ръководни постове и глоби за фирми, където няма баланс