Десет добротворци са кандидати за наградата "Добрият самарянин" в Стара Загора