Съветът на ЕС одобри бюджета на съюза за 2023 г. - Свят