Повече от 40 български космически проекта са получили над 7 млн. евро