Данъчен служител във Франция бе убит с хладно оръжие