„Dr. Ferguson“ връща Tri O Five в оригинален състав