Крило на Уелс разкри голяма трагедия и избухна в сълзи