Близо 50 км е била гонката с буса с 12 сирийци, жандармерията не е препречвала пътя