Малчуганите от ДГ „Ран Босилек“ вече ще имат нови любими кътчета, където да играят