Първи спад на производствените цени в Германия от 2020 г. дава надежда за по-ниска инфлация