Не имената са причина за посегателствата срещу български културни клубове в РСМ, убедено Външно