Очакват фургоните за 30-те семейства в наводнените карловски села