Организация на изборите в чужбина протича по план - Общество и политика