МИР съобщи: 23 милиона лева влизат в Благоевград по проект за изграждане на CAN линия, сграда и допълнително оборудване