Национална изложба „Графичен форум 2022“ организират през октомври