64,21% от българските служители предпочитат да работят предимно от вкъщи