Напрежение сред медиците заради спрените добавки за COVID-19