Проектът за термоядрен синтез ITER получи доставка на оборудване за електрозахранване от Русия