Енергийната борса у нас затвори с близо 40 процента по-ниска цена