Станимир Стоилов: Участниците в Европа трябва да избират дали да преместват някои мачове