Пилотите подкрепят споразумението за заплатите, няма да подновят стачката