Berkshire Hathaway също не успя да избяга от пазарните сътресения