Мързеливите домакини чистят прозорците така и те остават чисти с месеци