Китайският износ може да е забавил своята инерция през юли