Министерството на иновациите инвестира 200 млн. лв. във ВЕИ - Управление и бизнес