Българските компании ще получат 200 млн. лв. за собствени ВЕИ мощности