Бъдещето на работата зависи и от това къде и как живеят служителите