Цените на металите се очаква да стигнат плато в края на година