Лорер: Криза няма, диверсификацията беше постигната за шест месеца