Инспекция установи проблеми на пътя на катастрофата край Велико Търново