Крум Зарков: Не сме изпратени да навредим, а да работим, Европа чака закони от България