Българските компании получават 200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности