Да си спомним за един от последните истински масълкари