1 000 украински пациенти са прехвърлени в болници в страни от ЕС