Сръбското правителство ограничи цената на хляба до 89 ст.