Спрете климатика и сложете това по прозорците, за да е хладно вкъщи