Какво ще се случи с тялото ви, ако прекалеите със студените напитки?