До края на 2024 г. Северният морски път трябва да заработи целогодишно