Westinghouse за първи път използва 3D отпечатани филтри за улавяне на фрагменти от ядрено гориво