41% от германците подкрепят изграждането на нови атомни електроцентрали