Китай прекратява сътрудничеството по ключови въпроси със САЩ