Правителството освободи шефа на агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"