Нов ПАВЕЦ в Швейцария ще съхранява енергия, достатъчна за 400 хил. електромобила