Гълъб Донев: Ще търсим всички възможности за доставки на газ