Засадете това през есента и охлювите няма да доближат градината ви