Въвеждането в експлоатация на новата газова връзка с Гърция е под въпрос