Може ли финансови стимули да ускорят постигането на целите за рециклиране?