Канадска фирма предложи $100 000 заплата за дегустатор на бонбони