Ирена и Благой – от хандбала и БДЖ до света на търговията