Украинска певица, почиваща на Равда: Руснаци замеряха вратата ми с гнили плодове